OSTEOPOROZA – BOLEST DAMA ZRELE ŽIVOTNE DOBI

Osteoporoza je sustavski poremećaj koji se karakterizira smanjenjem mase koštanog tkiva i oštećenja njegove mikroarhitekture. Posledica ovog poremećaja je smanjena otpornost tj. “snaga” kostiju što može dovesti do njihovog lomljenja

osteoporoza-zene
 Napredovanje bolesti

Osteoporoza se deli na primarnu i sekundarnu. Primarna se javlja kod oba pola nezavisno od starosti, češće kod žene koje su u postmenopauzi zbog nedostatka ženskog polnog hormona estrogena. Sekundarna osteoporoza je posljedica postojanja drugih bolesti ili stanja, primene brojnih lekova (npr. Glikokortikoidi) itd.
Faktori Koji utiču na nastanak i napredovanje osteoporoze Su:
Rana menopauza Koja se javlja Kod žena mlađih koncerna 45 Godina daunloudovanje ILI Kao posledica ginekoloških operacija sa uklanjanjem jajnika
Dugotrajna upotreba kortikosteroida (, NPR PREDNIZOLON)
Postojanje osteoporoze u porodici po ženskoj liniji, naročito ukoliko postoji podatak da je majka imala prelom kuka
Neuhranjenost (Indeks telesne mase-BMI <19kg / m2)?
Bolesti jetre i težak alkoholizam?
Bolesti koje se karakterišu lošom apsorpcijom hranjivih materija u crevima
Bolest štitne i paraštitne žlezde
Hipogonadizam kod muškaraca ??
Reumatoidni artritis
Hronična bolest
bubrega Dugotrajna upotreba lekova koja razređuju krv (npr. Heparina).
Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, stepen osteoporoze utvrđuje na temelju merenja gustine koštane mase (T-skor).

Osteopenija (umereno smanjenje koštane gustine) se karakteriše T-skorom ispod -1 do -2,5.

Osteoporoza se karakteriše T-skorom većim od -2,5 i često je komplikovana patološkim prelomima kostiju. Preporuka je da lečenje treba započeti kod svake osobe koja ima T-skor veći od -2,5, pri čemu su kriteriji rigorozniji ako kod pacijenta postoji frakcija i neki od faktora rizika (tada se terapija započinje kod T-skora većeg od -1, 5).

Najčešća komplikacija osteoporeze je prelom kostiju. Kosti se lome kako usled težih, tako i kod blažih padova, dizanja manjeg tereta ili savijanja. Najčešći su prelomi kukova i pršljenova. Neretko nakon oporavka ove osobe razvija se strah, anksioznost, depresiju i smanjuje im se kvalitet života. Smanjuje se snaga mišića ekstremiteta, telesna visina, telo se povija staviti napred.

Dijagnoza i praćenje bolesti se zasnivaju na medicinskom intervjuu, detaljnom pregledu, procjeni faktora rizika i merenju gustine kostiju i to u predelu pršljenskih tela, butne ili petne kosti korištenjam
. Ova metoda je značajna za procjenu postojanja i težine deformiteta i preloma
DXA (deksa): mjerenje je apsorpcije rentgenskih zraka dvostruke energije u pršljenskim telima ili butnoj kosti. Metoda je odlična za postavljanje dijagnoze, određivanje i praćenje efekt terapije
Ultrazvučno merenje gustine petne kosti: metoda je značajna za postavljanje dijagnoze i praćenje bolesti.
Osteoporoza je bolest koja se može spriječiti ili se može usporiti njeno napredovanje. Prema preporukama stručnjaka Ministarstva zdravlja RS, spremite se:
Prestanak pušenja
Izbegavanje konzumiranja alkohola
Redovno vežbanje uz što više kretanja (Slika 2)

fizicka-aktivnost
Izbegavanje prekomernih dijeta i ekstremnog vežbanja koje može dovesti do poremećaja ili potpunog gubitka menstrualnih ciklusa

izvori-Vitamina-d

Nadoknada hormona u ranoj menopauzi, upotreba bisfosfonata, sintetskih steroida (Tibolon), selektivnih modulatora receptora estrogena (SERM) (Raloksifen)
Primena fizikalne terapije radi smanjenja hroničnog bola
Nošenje štitnika za kukove.

stetoskop.info

About the author