Pitanja i odgovori o bolesti uzrokovanoj novim koronavirusom

1. Što je SARS-CoV-2? Što je COVID-19?

Novi koronavirus koji je otkriven u Kini krajem 2019. godine, nazvan je SARS-CoV-2 (teški akutni respiratorni sindrom coronavirus-2). Radi se o novom soju koronavirusa koji prije nije bio otkriven kod ljudi. COVID-19 je naziv bolesti uzročnika SARS-CoV-2.

2. Odakle potječu koronavirusi?

Koronavirusi su virusi koji kruže među životinjama a ne neko od njih može prijeći na ljude. Nakon što prijeđu životinje na čovjeka, mogu ih prenijeti među ljude.

Šišmiši se prirodnim domaćinstvom nose od virusa, a nijedan veliki broj životinja ne može biti nositelj koronavirusa. Na primjer, koronavirus bliskoistočnog respiratornog sindroma (MERS-CoV) prenose do dok SARS-CoV-1 cibetke, životinje iz reda zvijeri srodnih mačaka.

3. Možete li ovaj virus uporediti sa SARS-om ili sezonskim gripom?

Novi koronavirus, SARS-CoV-2, otkrio je u Kini genetski da se koristi s virusom SARS-a (SARS-CoV-1) i da dva virusa imaju slične karakteristike, iako su podaci o ovom virusu još uvijek nepotpuni.

SARS je objavio krajem 2002. godine Kini. U toku od osam mjeseci 33 države prijavile su više od 8000 slučajeva zarade virusom SARS-a. Procjenjuje se da je od SARS-a umrla jedna od deset oboljelih osoba.

U prva dva mjeseca epidemije COVID-19 prijavljeno je preko 100 000 oboljelih, značajno širenjem bolesti izvan Kine i zahvatajući veliki broj država svijeta, uključujući i Europu. Najnoviji podaci o broju oboljelih i smrti mogu se pronaći na našim stranicama https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/koronavirus-najnoviji-podatci/

Trenutno dostupne informacije nisu dostupne da bi sa sigurnošću mogli reći koliko je smrtonosan SARS-CoV-2. Ipak, preliminarni podaci ukazuju na manji smrtonosan od SARS-CoV-1.

Iako se SARS-CoV-2 i virus gripi prenose s osobama na osobu, mogu imati slične simptome, dva su virusa vrlo različita i ponašaju se drugačije. Virus sezonske gripe poznat je desetljećima, javlja se sezonski umjerenim klimatskim područjima, postoji cjepivo protiv njega kao i specifični antivirusni lijekovi. S druge strane, SARS-CoV-2 bio je potpuno novi virus zbog čega je prisutna opća osjetljivost stanovništva, zbog još uvijek puno nepoznanica o njemu, teško je predvidjeti intenzitet širenja u nadogradnji tjedna i mjesecima. Za razliku od gripe virusa, nema cjepiva niti specifičnih lijekova protiv SARS-CoV-2.

4. Kako se virus prenosi? Koliko lako se širi?

Iako virus potječe od životinja, on se sada širi sa osobama na osobama (prijenos s čovjeka na čovjeka). Trenutno postoje epidemiološki podaci koji ukazuju na to da se virus brzo i lako širi među ljudima, a oni se mogu izjasniti za dvoje oboljelih osoba u prosjeku mogu zaraziti dvije do tri osjetljive osobe. Međutim, na ovaj broj novozaraženih može se utjecati na nisku preventivnu mjeru kao što je pranje ruku, izbjegavanje kontakata s oboljelima, rana detekcija i izolacija oboljelih te brza samoizolacija velikih bliskih kontakata i dr. Virus se uglavnom prenosi kalijumom preko kihanjua i kašljanja, kao i indirektno putem kontaminiranih ruku izlučevinama oboljele osobe s kojima virus može preživjeti nekoliko sati na površinama kao što su stolovi i ručke na vratima.

Trenutno se procjenjuje da je vrijeme inkubacije (vrijeme između izlaganja virusa i pojave simptoma) između 2 i 14 dana. Trenutno je poznato da se virus prenosi kada oboljeli imaju simptome koji se pojavljuju kao simptomi gripe te je osoba najzaraznija kada ima izražene simptome bolesti. Postoje naznake da neki ljudi mogu prenijeti virus neposredno prije nego što se pojave. To nije neuobičajeno kod virusnih infekcija, kao što se vidi iz primjera ospica, ali za ovaj novi virus nema jasnih dokaza da bi bolest mogla dovesti prije pojave simptoma.

Prema trenutnim procjenama vjerovatnoće uspješnog širenja među ljudima među evropskim stanovništvom je umjerena do visoka razina koja je dala sve više zemalja koji su se prijavili na više slučajeva i u grupama oboljelih. Održiva dokazana mjera za prevenciju i kontrolu pokazuje da se koristi u suzbijanju virusa SARS-CoV i MERS-CoV.

5. Koliko je ozbiljna bolest COVID-19?

Prema dosadašnjim analizama, infekcija COVID-19 u oko 80% slučajeva povećava blagu bolest (bez pneumonije ili blagu upalu pluća) i većinu oboljelih se javlja, 14% ima tešku bolest, a 6% ima tešku oblik bolesti.

Velika većina najtežih oblika i smrti dogodila se među starijim osobama i onima sa drugim kroničnim bolestima. S obzirom na to da se radi o novoj bolesti te su navedeni podaci o nepotpunim, još više ne može se sigurno sigurno tvrditi koje grupe ljudi imaju teške bolesti COVID-19. Za točnu probranu smrtnost od COVID-19 trebat će se još neko vrijeme još uvijek koristiti.

Medicinski podaci

Imate li simptoma zarade SARS-CoV-2?
Koliko je poznato, virus može povećati blage simptome slične gripi poput:

povišite tjelesnu temperaturu
kašlja otežanog
disanja
bolova u mišićima i
umora.
U težini slučajeva javlja se teška upala pluća, akutni sindrom respiratornog distresa, sepsa i septički šok koji mogu dozvoliti smrt pacijenta. Osobe koje se kreću od težih oblika kroničnih bolesti podložne su težini oboljenjima.

Jesu li neki ljudi pod većim rizikom od drugih?
Postoje podaci koji ukazuju na starije osobe i osobe sa kroničnim bolestima (poput hipertenzije, srčanih bolesti, dijabetesa, bolesti divnih puteva, malignih bolesti) koji imaju veliki rizik za razvoj kliničkih slika koje zahtijevaju bolničko liječenje, nerijetko u jedinicama intenzivnog liječenja, s povećanim rizičnim smrtnim ishodima .

Jesu li djeca u posebnom riziku za infekciju?
Čini se da je bolest u djeci rijetka i blaga. Velika studija iz Kine šećera dala je nešto više od 2% slučajeva mlađih od 18 godina. Od tada, manje od 3% bilo je teških oblika bolesti.

Što je s trudnicama?
Još nema objavljenih dokaza o težini bolesti među trudnicama. Trudnice se savjetuju da su osigurale mjere zaštite u prevenciji COVID-19, uključujući redovito pranje ruku, izbjegavanje kontakta s bolesnim osobama i samoizolaciju u slučaju da se pojave bilo kakvi respiratorni simptomi, a oni se jave telefonom za savjet o obaveznom liječenju.

Postoje li liječenje bolesti uzročnika SARS-CoV-2?
Ne postoji specifično liječenje za ovu bolest. Pristup liječenju pacijenata s infekcijama vezanim uz koronaviruse je liječenje kliničkih simptoma (npr. Povišenje temperature, kašlja, dehidracija i dr.). Pružanje njege (npr. Potporna terapija i praćenje – terapija kikikom, infuzija i eksperimentalna primjena antivirusnih lijekova) može biti vrlo sigurna kod oboljelih osoba.

Gdje se može istražiti testiranje?
Ako vaš liječnik smatra da treba provjeriti na SARS-CoV-2, uputit će vas u daljnjem postupku.

Prevencija

Kako izbjeći zarazu?
Pranje i dezinfekcija ruku ključni su za sprječavanje infekcije. Ruke treba pratiti često i temeljito sapunom i najmanje 20 sekundi. Kada sapun i voda ne mogu koristiti dezinficijene koji sadrže najmanje 60% alkohola. Virus ulazi u tijelo kroz oči, nos i usta. Stoga ih nemojte dirati neopranim rukama.

Što je učinio ako sam bio u bliskom dokumentu s osobama zarađenim SARS-CoV-2?
Osoba koja je bila u bliskom kontaktu sa obzirom COVID-19 bit će podstaknuta aktivnim nadzorom u samoizolaciji / kućnoj karanteni. Da bi značili da će osoba biti u samoizolaciji kod kuće, mjerit će tjelesnu temperaturu jednom dnevno i biti u svakodnevnom kontaktu sa nadležnim epidemiologom. Ako osoba podvrgne zdravstvenim nadzorom razviti respiratorne bolesti, epidemiolog koji provodi nadzor postupit će u skladu s sumom na COVID-19 (dogovara se u prijevozu u bolnicu radija dijagnostike i liječenja), a kontakt se postavlja pod zdravstveni nadzor. Zdravstveni nadzor završio je istekom 14 dana od zadnjeg kontakta s oboljelim.

Jeste li kirurške maske zaštitile protiv SARS-CoV-2?
Kirurške maske sprejaju šire infekcije bolesnih ljudi na druge osobe. Kirurške maske manje su koristile ljude koji nisu zarađivali. Čak se možete osvrnuti na kirurške maske koje mogu pridonijeti povećanju rizika od infekcija zbog stvaranja osjećaja lažne sigurnosti i mogućeg nastavnika dodirivanja lica, očiju i usta.

Zdravstveni djelatnici koji su u doticaju sa pacijentima koji imaju sumnju ili su potvrđeni SARS-CoV-2 savjetuju uporabu kirurške maske ili maske veće količine filtriranja (FFP2), a kod mjesta gdje se stvara aerosol FFP3 maske.

Postoji li cjepivo protiv SARS-CoV-2?
Trenutno ne postoji cjepivo protiv SARS-CoV-2. Stoga je važno spriječiti infekciju i njezino daljnje širenje.

Za razvoj cjepiva potrebno je vrijeme. Nekoliko farmaceutskih tvrtki radilo je na kandidatu za cjelovitu ponudu. Međutim, proći će mjeseci ili godine prije nego što sve bilo što cjepivo može široko upotrijebiti, ali treba proći opsežno ispitivanje kako bi se utvrdila njegova sigurnost i učinkovitost.

Imate li ovogodišnje cjepivo protiv gripa SARS-CoV-2?
Zaštita od virusa i SARS-CoV-2 vrlo su različiti i cjepivi protiv sezonskih gripa i ne štite od bolesti uzročnika virusa SARS-CoV-2.

Kakva je trenutna situacija u Hrvatskoj vezano uz COVID-19?

Najnoviji podaci za Hrvatsku dostupni su na https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/koronavirus-najnoviji-podatci/ i redovito su ažurirani.

6. Što se poduzima u Hrvatskoj?

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, suradnju sa Klinikom za infektivne bolesti, učinio je postupke za zdravstvene djelatnike u slučaju postavljanja sumnje na novi koronavirus. U postupcima su detaljno opisani kriteriji za postavljanje unosa na infekciju, način postupanja sa osobama kod kojih se postiže infekcija, način upotrebe i slanje uzoraka za dijagnostiku, te mjere prevencije i suzbijanja širenja zarade u zdravstvenim ustanovama u slučaju postavljanja sumnje na novi koronavirus. Postupnik je redovito ažurirao ovisno o novim saznanjima o samoj epidemiji i bolesti.

Na web stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo objavljeni su podaci i podaci o novom koronavirusu za javnost kako bi građani u svakom trenutku mogli imati dostupne informacije. https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/epidemija-pneumonije-povezana-s-novim-koronavirusom-kina/

Napravljeni su i ostali na hrvatskom, engleskom i kineskom jeziku za putnike koji idu i za putnike koji se vraćaju iz zahvaćenih područja. Dopustite da preuzmete upute o mjerama sprečavanja putovanja, što će činiti u slučaju pojave znakova infekcije kao i kontakt nadležnih pripremnih epidemiologa. https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/preporuke-za-putnike-u-kinu-letci/

Ispravljene su i detaljne upute za postupanje na graničnim prijelazima sa osobama koje se ulaze u Hrvatsku, a nepunih 14 dana su bureli na mjestima zahvaćenim epidemijom COVID-19.

Takođe smo napravili i neke posebne preporuke (npr. Za vrtiće i škole, hotele) https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/

Na web stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo redovito se objavljuju aktualni podaci o broju obveza i savjeta koji se odnose na sigurnost i zaštitu stanovništva.

Koliko je oboljelih u Europi?
Na stranicama HZJZ-a redovito se objavljuju podaci s novim brojem oboljelih u svijetu, Europi i Hrvatskoj https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/koronavirus-najnoviji-podatci/

Zašto broj tako brzo raste?
Dva glavna razloga za brzi porast broja slučaj je prijenos virusa s osobama na osobu i poboljšanje mogućnosti otkrivanja novih slučajeva.

Koliko će trajati epidemija jajnika?
Nažalost, nije moguće predvidjeti koliko će trajati epidemija i kako će se razviti. Radi se o novom virusu i zato ima puno nepoznanica. Na primjer, nije dovoljno poznato da li se prenos unutar Evrope prirodno smanjuje tokom ljeta, kao što se događa pri sezonskim gripo.

Je li potrebno zatvarati školu i vrtiće?
Trenutni znanstveni podaci upućuju na to da COVID-19 ne odražava oboljenja kod djece niti približno u brojkama koliko odraslih. Međutim, još uvijek nije sasvim jasno kolika je uloga djece kao mogućih prenositelja virusa. Zbog svega posjećenosti, iznimno je važno poticati djecu da pažljivo progutaju ruke kako bi se smanjili mogući rizik da bi i sami zaradili, a potom i prenose virusi drugih.

Ovisno o lokalnoj epidemiološkoj situaciji, nadležne institucije mogu odlučiti privremeno zatvoriti školu i vrtiće kako bi se smanjile šire infekcije. Ako se vratite, važno je da roditelji, kao i njegovi, imaju podršku primera od poslodavaca, da ostanu kod kuće kako bi mogli da se izgube oko svojih devojaka.

7. Koje informacije je potrebno znati ako stavite?

Koje mjere opreza trebam poduzeća ako posjećujete rizično područje?
Putnici koji posjećuju rizična područja za zarazu SARS-CoV-2 moraju se pridržavati strogih higijenskih mjera, redovito pratiti ruke i vodom ili koristiti sredstva za dezinfekciju ruku na bazi alkohola, a voda i sapun nisu ispunjeni. Treba izbjegavati dodirivanje lica nečistim rukama. Putnici mogu izbjegavati kontakt sa bolesnim osobama, posebno osobama s respiratornim simptomima i vrućicom. Treba naglasiti da stariji ljudi i oni s kroničnim bolestima treba prevladati opreza shvatiti vrlo ozbiljno i primijeniti ih.

Što se dogodilo nedavno u biološkom riziku i razgraničiti se?
Osoba koja je nenadano 14 dana boravila u rizičnim okruženjima i naglo razvila znakove bolesti divljih puteva (povišena telesna temperatura, kašalj, grlobolja ili teškoća disanja) u roku od 14 dana po povratku potrebno je telefonom objaviti svoj liječnik, opisati znakove bolesti i reći kada je boravila u zahvaćenim okoljima. Osobe koje su u posljednja 14 dana prije ulaska u Hrvatsku u Hrvatskoj pobune na području zahvaćene epidemijom COVID-19 bit će privremene u Hrvatskoj, a stanuju pod zdravstvenim nadzorom sljedećih 14 dana. To će značiti da neće imati simptoma bolesti pri ulasku u zemlju graničnih sanitarnih inspektora izdajući rješenje o podvrgavanju zdravstvenom nadzoru koji će biti u kontaktu sa nadležnim epidemiologom tokom trajanja nadzora. Ako osoba tokom zdravstvenog nadzora nadzire simptome respiratornih bolesti ili pojavu temperaturne temperature,

Šta se događa tokom leta ili u zračnoj luci?
Ako su tokom leta uočene bolesti kod nekoga od putnika, osoblje zrakoplova će svi putnici podijeliti anketne liste (Putničke kartice lokatora) koje moraju ispuniti. Osoblje zrakoplova zatvorit će iscrpne liste prije slijetanja zrakoplova i po slijetanju ih prije državnog sanitarnog inspektora na graničnom prijelazu. Na osnovu listića i anketiranja granični sanitarni inspektori će izdati rešenje o zdravstvenom nadzoru i uputiti uputstva o teritorijalno nadležnoj epidemiologiji. Epidemiolog će biti u kontaktu s osobama koje će uputiti podatke o vjerovatnoj zaradi, ovisno o kontaktu s oboljelim putnikom i primijeniti odgovarajuću zdravstvenu kontrolu. Ako osoba po završetku zdravstvenog nadzora ne razvije simptome respiratornih bolesti, epidemiolog šalje obavijest o završetku zdravstvenog nadzora nadležnih ustanova. Oboljela osoba iz zrakoplova će se transportirati u bolnicu na daljnju obradu. Ako ste proveli zdravstveni nadzor, pokazali su da se ne postavlja bolnik sa COVID-19, a prekinut je zdravstveni nadzor i kontaktirati ga.

Rizik od zarade u zračnoj luci sličan je riziku na svakom drugom mestu gde se okuplja veliki broj ljudi.

8. Postoji li vezana virusa SARS-CoV-2, životinja i prehrambenih proizvoda?

Koliki je rizik od infekcije SARS-CoV-2 putem životinja ili proizvoda životinjskog porijekla uvezenim iz zahvaćenih područja?
Nema dokaza o bilo kojoj životinji ili životinjskim proizvodima odobrenim za unos u Europsku uniju predstavlja rizik za zdravlje građana EU kao rezultat prisutnosti SARS-CoV-2.

Koliki je rizik od infekcije SARS-CoV-2 putem prerambenih proizvoda uvećenih iz zahvaćenih područja?
Nije zabilježen prijenos SARS-CoV-2 putem hrane i nema dokaza o prerambenim proizvodima koji su uvedeni u Europsku uniju u skladu s propisima o sigurnosti ljudi i životinja koji predstavljaju zdravstveni rizik za građane Europske unije uvrštene u promet sa SARS-CoV-2. Virus prvenstveno prenosi kašljanjem putem jedne osobe na drugu.

Što ste kontaktirali s kućnim ljubimcima i drugim životinjama u Europskoj uniji?
Nije dokazano da kućni ljubimci (npr. Psi i mačke) imaju veći rizik od zarade nego ljudi. Kako biste proverili predostrožnosti, u kontaktu sa životinjama dodajte osnovne principe higijene.

9. Koliko je sigurno primljenih poštanskih pošiljki koje stižu iz zahvaćenih područja?

Na osnovu dostupnih podataka o novom koronavirusu ili ranije poznatom koronavirusu, smatramo da je rizik prenošen SARS-CoV-2 na ljude putem poštanskih pošiljaka zanemariv. Naime, prijenos novog koronavirusa putem poštanskih pošiljki još nije zabilježen. Iako nisu u potpunosti razjašnjeni putovali prije ovog novog virusa, svi podaci su upućeni da bi se prenio s čovjeka na čovjeka potreban bliski kontakt sa bolesnicima.

Danas su poznati koronavirusi, uključujući virus koji je bio prije 18 godina u porastu SARS-a i virus koji je nepunih sedam godina dozrijevao MERS-a, prenose se u izravni bliski kontakt (kapljičan putem) i vrlo su osjetljivi na atmosferskim uvjetima (vrlo kratko zadržavaju infektivnost izvan ljudskih tijela) i ni jedan od njih nije utvrđen prijenos putem poštanskih pošiljki.

https://www.hzjz.hr/

You may also like...